Categories
Eleştri TC

Bir foto binlerce kelimeye bedel

Bu neyin sevinci beyler?