Archive for April, 2013

Millet

April 4th, 2013

Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.